อิอิ จริงๆทำเสร็จนานแล้วนะ  แต่ดันไปทำเป็น blog ใหม่เลยต้องมาทำใหม่เลย คิดว่าจะได้อะไรหลังจากจบเรียนวิชานี้หรอ ก็น่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ได้ โดยเราก็จะรู้วิธีการในการใช้สื่อใหม่ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ข้อดี-ข้อเสียของสื่อเก่าและสื่อใหม่ รวมทั้งรู้จักปรับสิ่งที่เรียนมาใช้ สำหรับสิ่งที่อยากให้พี่จัดขึ้น คือ อยากให้เชิญนักประชาสัมพันธ์ที่ใช้สื่อใหม่โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์โครงการของเขา โดยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ วิธีการประชาสัมพันธ์ ผลจากการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น อิอิ