โรงเรียน.....เป็นสถานที่ที่...จัดสร้างความรู้  และสร้างประสบการณ์ ประกอบกับเสริมคุณลักษณะให้แก่นักเรียนที่รักทุกคน  ด้วย

เนื่องจากอีกไม่กี่วัน  ก็จะถึง  งานวันพ่อ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้ดำเนินการจัดงาน เนื่องในวันพ่อ ทุกปี

ในปีนี้ก็เช่นกัน

วันนี้ เป็นวันซ้อมใหญ่

   

ปีนี้  งานวันนี้จะพิเศษกว่าทุกปี  เพราะจะมีการแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ  ชาวไทยทุกคนจะก้มลงกราบ  ในหลวง  ของเรา

เมื่อถึงวันงาน  จะแสดงภาพให้ชมอีกครั้ง