Contact

เหนื่อยมากกับการเรียน IT เกษตรฯ

  IT เกษตรฯ  
ตลอดระยะเวลาของเรียนเกือบ 1 ปี มานี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆ แต่ก็ยังไหว และมันทำให้เรา ได้เปิดสมองยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่คิดว่าอยากจะมีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งหายากมาก ใครบอกเรียน IT เกษตรฯ แล้วจะได้อะไร จะสู้เรียน IT เพียวๆเลยได้หรือไม่ ผมว่าลองมาดูกันแล้วจะรู้ว่า IT เกษตรฯ โหดหิน กว่าที่คิดเยอะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 64301, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #it#เกษตรฯ

Recent Posts 

Comments (0)