ตลอดระยะเวลาของเรียนเกือบ 1 ปี มานี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆ แต่ก็ยังไหว และมันทำให้เรา ได้เปิดสมองยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่คิดว่าอยากจะมีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งหายากมาก ใครบอกเรียน IT เกษตรฯ แล้วจะได้อะไร จะสู้เรียน IT เพียวๆเลยได้หรือไม่ ผมว่าลองมาดูกันแล้วจะรู้ว่า IT เกษตรฯ โหดหิน กว่าที่คิดเยอะ