ท่านผู้ใดรู้ตัวว่าถ่ายภาพได้สวย มีความรู้และทักษะในการถ่ายภาพ ขอเชิญเข้าไปโชว์ฝีมือกันได้ที่ http://www.photo.net เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ทีสนใจการถ่ายภาพหรือชอบดูภาพสวยๆ