ตอนที่ 18

         สกว. กับการเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 16   ว่าด้วยระบบที่ซับซ้อนและปรับตัวกับการปฏวิติระบบสาธารณสุข   ศ. โชลอมที่ผมไปพบช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว  กับระบบที่ยุ่งเหยิง   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช