ในการเข้าชั้นเรียนครั้งที่ 3 นั้นผมได้เป็นผู้เข้าเรียนกลุ่มที่สองคือมาสามประมาณหนึ่งนาที เนื่องจากเดินช้า เมื่อขึ้นไปเรียน ซึ่งในวันนี้ได้ฟังเพื่อน ๆ ออกมาพูดถึง mind map ที่ได้ทำไปเมื่อาทิตย์ที่แล้วพร้อมทั้งขยายความของชนิดของการสัมมนา ซึ่งในขณะเรียนทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจว่าหลายๆ อย่าง ๆ ที่ผมได้พบได้เจอ ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการสัมมนาเลย แต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นการสัมมนาแบบหนึ่ง ซึ่งแต่ละแบบของการสัมมนา ก็จะมีประโยชน์ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ๆ ไป ซึ่งในการเรียนครั้งนี้ผมได้ความรู้กลับมาเยอะแยะเลยครับ

       นอกจากได้เข้าชั้นเรียนแล้ว ในสัปดาห์นี้ผมได้ไปเก็บข้อมูลปัญหาทางการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจากที่อาจารย์ได้เสนอแนะผมมาทำให้ผมคิดว่าก่อนที่จะทำการเสนอปัญหา ปัญหาหนึ่งขึ้นมาเราควรที่จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนเสียก่อน ไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอาปัญหาที่เห็นได้เลย โดยไม่วิเคราะห์ก่อน ซึ่งปัญหาที่ผมเลือกมาใหม่นี้ ข้อมูลที่ผมได้น่าจะเพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในคราวต่อไปได้ ซึ่งผมก็สู้เต็มที่ครับ