Blog Ranking in Planet MSUKM 50 อันดับจาก 80 บล็อก "เฉพาะชาว มมส." ที่มีบันทึกมากที่สุด (29 พ.ย.2549)

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อกการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของ ท่านพี่@ wichit chawaha  "เฉพาะชาว มมส." รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 29 พ.ย.2549 เวลา 22.00 น.ครับ


<h3>จากทั้งหมด 80 บล็อก จัดอันดับได้ 50 อันดับ</h3>
การรายงานอันดับครั้งที่แล้ว <div class="title"> Blog Ranking in Planet MSUKM  (31 ต.ค.2549)” </div>

โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
<h3>มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่</h3>
อันดับ) ชื่อบล็อก โดย -> จำนวน บันทึก


1 ) เล้าข้าวศึกษา   โดย -> ออต = 211 - 220


2 ) ฅ. km :: Mahasarakham University   โดย -> @ wichit chawaha = 71 - 80


3 ) MSUKM-Panda   โดย -> Panda = 61 - 70


4 ) Tai Silk   โดย -> ออต = 61 - 70


5 ) หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม   โดย -> audit3. = 31 - 40


6 ) qa-kamphanat   โดย -> Mr. kamphanat archa = 11 - 20


7 ) Bonjour : Sawasdee   โดย -> สมหวัง เพ็ชร์กลาง = 11 - 20


8 ) Panda E-learning   โดย -> panda = 11 - 20


9 ) KPN   โดย -> Mr. Kamphanat Archa (Jack) = 11 - 20


10 ) นานาสาระ กับกองกลาง มมส.   โดย -> อ้อ - สุชานาถ = 10


11 ) เล่าสู่กันฟัง   โดย -> audit3. = 9


12 ) วิมานเทพ   โดย -> สวัสดิ์ วิชระโภชน์ = 9


13 ) กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดย -> จักริน เพชรสังหาร = 8


14 ) ศูนย์นวัตกรรมไหม   โดย -> นางสาว วราภรณ์ สุทธิสา = 8


15 ) งานงบประมาณ   โดย -> กล้วย มมส. = 7


16 ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดย -> พิศมัย = 6


17 ) Educational Technology & Communication   โดย -> @ wichit chawaha = 6


18 ) อุทัยรัตน์   โดย -> อุทัยรัตน์ = 5


19 ) นโยบายและแผน   โดย -> ลิเวอร์พูล = 5


20 ) ornkum_gotoknow   โดย -> miss Ratda Ardwichai = 3


21 ) HRD   โดย -> กล้วย มมส. = 3


22 ) [email protected]   โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 3


23 ) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดย -> กอง ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ = 2


24 ) ภาวินี   โดย -> ภาวินี ทะกันจร = 2


25 ) สวัสดีค่ะ   โดย -> สุรีพร วัชรินทรชัย = 2


26 ) thongchai nilkham   โดย -> ธงชัย นิลคำ = 2


27 ) AREC in MSU Thailand   โดย -> นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง = 2


28 ) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โดย -> ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ = 2


29 ) ทุนการศึกษา   โดย -> Miss Kanokvan Chaonoi = 2


30 ) จิบกาแฟคนเขียน Blog   โดย -> @ wichit chawaha = 2


31 ) konwika tiamwong   โดย -> กรวิกา เทียมวงษ์ = 1


32 ) โรงพิมพ์ มมส.   โดย -> mr. saiya poopanna = 1


33 ) ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา   โดย -> นางสาว ชุติมา ภักดีสุวรรณ = 1


34 ) walai_Mahasarakham U.   โดย -> นาง ฉวีวรรณ คืนสันเทียะ = 1


35 ) kosinseeharach   โดย -> คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป = 1


36 ) KM IN SATIT   โดย -> Miss วรุณกาญจน์ วริศเศรษฐ์ชาญ = 1


37 ) Internal control   โดย -> Anonymous = 1


38 ) yuikrutlek   โดย -> นางสาว สุกัญญา ครุฑไชยันต์ = 1


39 ) benjawansrisuthum   โดย -> นาง เบญจวรรณ ศรีสุธรรม = 1


40 ) uniquestmsu   โดย -> นาง ลัดดา พงศ์สิทธิศักดิ์ = 1


41 ) The-faculty-of-graduate-studi   โดย -> นาย ธงชัย นิลคำ = 1


42 ) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดย -> นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1


43 ) ละมุณ กั้งจำปา   โดย -> นาย ละมุณ กั้งจำปา = 1


44 ) กองกิจฯ มมส.   โดย -> นางสาว จันเพ็ญ ศรีดาว = 1


45 ) คุณนายสายเสมอ   โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 1


46 ) dee   โดย -> deena = 1


47 ) หลักสูตร   โดย -> Miss siriporn porn saiyarut = 1


48 ) ผู้หญิงกระด้าง   โดย -> ผู้หญิงกระด้าง = 1


49 ) ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม   โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 1


50 ) นุชนาถ   โดย -> นุชนาถ ทับลือชัย = 0


50 ) สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส   โดย -> ณัฐยา จอมพุทรา = 0


50 ) Blog sherry   โดย -> นางสาวพรลภัส สุธาวา = 0


50 ) วิกัลดา   โดย -> วิกัลดา แก้วเนตร = 0


50 ) ชัชฎาพร   โดย -> miss chatchadaporn sinlapadonbom = 0


50 ) ระบบควบคุมภายในคณะวิทย์   โดย -> นางผ่องอำไพ จงเรียน = 0


50 ) km /ควบคุมภายใน / ก.พ.ร.   โดย -> พัตชบูล กิ่งพุ่ม = 0


50 ) maneeratja kaewsansai   โดย -> miss maneerat kaewsansai = 0


50 ) Tookta_Bailan   โดย -> Mrs สุพัตร์ตา จันทะแสง = 0


50 ) sarintip matro   โดย -> Miss sarintip Mato = 0


50 ) Education Community   โดย -> m montree vongsapan = 0


50 ) MsuBookCenter   โดย -> นาง ศศิพร เกตุวงษา = 0


50 ) หน่วยโภชนบริการ   โดย -> นางสาว จุฑารัตน์ ทันพรม = 0


50 ) ubookmsuuu   โดย -> นางสาว ชัญญาภรณ์ แซ่ต่าง = 0


50 ) กองการเจ้าหน้าที่ มมส.   โดย -> นาย นิวัฒ พัฒนิบูลย์ = 0


50 ) พัฒนาบุคลากร_ม.มหาสารคาม   โดย -> บุญนิตา อรุณวรรธนะ = 0


50 ) Reportmontri1   โดย -> นาย มนตรี ศรีราชเลา = 0


50 ) Acc.Bakery   โดย -> นางสาว รสสุคนธ์ วัยนิธิ = 0


50 ) ChallyRinac   โดย -> Anonymous = 0


50 ) สำนักบริหารจัดการและรักษาประโยชน์พื้นที่   โดย -> mis atchara lhabanphon = 0


50 ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดย -> นางสาว อมร ผ่องแผ้ว = 0


50 ) เรื่องราวพิพิธภัณฑ์   โดย -> นางสาว วรรณรา ประดิษฐ์ษร = 0


50 ) ldc-tichakorn   โดย -> mrs tichakorn wongsupeng = 0


50 ) somjintana88   โดย -> Miss somjintana suwannasingha = 0


50 ) NUTTIDAMSURADIO   โดย -> นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรใต้ = 0


50 ) งานแผนคณะวิศวฯ มมส.   โดย -> นาย ทองมี ละครพล = 0


50 ) กองแผนงาน   โดย -> นาง สุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ = 0


50 ) คณะพยาบาลศาสตร์   โดย -> นาย ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ = 0


50 ) bunditaaaaa   โดย -> นาง ศรินทร์ยา เกียงขวา = 0


50 ) สุทธิประภา   โดย -> นาง ชุติมา สุทธิประภา = 0


50 ) seminar   โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 64264, เขียน: 29 Nov 2006 @ 23:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • โห.....ดีใจจังเลย ได้อยู่อันดับ 5 ด้วย ไม่น่าเชื่อ
  • ว่าแต่เลข 31-40 ไม่ใช่อายุพี่นะค่ะ (ยิ้มยิ้ม)
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณบอนมากครับ สุดยอดขยันจริงๆ มมส.คงต้องนำไปพอร์ตกราฟ เพื่อดูmovement เสียแล้วว่าความชันของกราฟจะออกม - หรือ+
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณบอนมากครับ สุดยอดขยันจริงๆ มมส.คงต้องนำไปพอร์ตกราฟ เพื่อดูmovement เสียแล้วว่าความชันของกราฟจะออกมา - หรือ+
เขียนเมื่อ 
อุ๊็ยนึกว่า พี่แต้วให้เลขเด็ดซะอีก
แหม พอพูดเรื่องอายุแบบนี้ ช่วง 31-40 ไม่ใช่อายุพี่แต้ว

โอย ความลับเปิดเผย ถ้าไม่ใช่ช่วงอายุนี้ ถ้าไม่มากกว่า ก็ต้องน้อยกว่า ช่วงอายุนี้ ....

พี่แต้วเผยความลับเสียแล้ว

คุณแจ็คครับ
  พอร์ตเลยครับกราฟน่ะ มีข้อมูล ranking ของ มมส. อยู่หลายเดือนนะครับ หาดูจาก Ranking
  • ขอบคุณนายบอนมากครับ
  • ขึ้นไปอยูบนสุดได้ไงเนี่ย