การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 62 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                              วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันนิเทศครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้มีท่านอาจารย์พิชชา บัวแย้ม เป็นผู้มาให้คำแนะนำ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 10 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)