ฝึกงานวันที่46


วันนี้คอยเป็นเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์คณะทัวร์ที่จะเข้ามาศึกษาดูโครงการในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)