การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 58 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                           วันที่ 24 ตุลาคม 2560 วันนี้ลงชุมชนสังเกตุการณ์ถังขยะจุดที่4-5 เพื่อดูความรู้ที่ชาวบ้านมีต่อการขัดแยกขยะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)