การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 59 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                             วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ลงทำแบบสำรวจความเข้าใจในการทิ้งขยะแต่ละประเภทของชาวบ้านว่ามีความรู้ในการขัดแยกขยะมากน้อยแค่ไหน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)