การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 57 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                       วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นวันปิยมหาราช  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ข้าราชการทุกท่านและอาจารย์ประสงค์ ลีลา ได้พานักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วังบ้านปืน   เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)