การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 55 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                     วันที่19 ตุลาคม 2560 วันนี้ได้ลงไปสังเกตุการถังขยะจุดที่สองของหมู่ที่ได้จัดตั้งไว้ให้หมู่ บ้านโคกเศรษฐี เพื่อให้ชาวบ้านได้ทิ้งขยะได้ถูกประเภท 

                   

วันที่19 ตุลาคม 2560 วันนี้ได้ลงไปสังเกตุการถังขยะจุดที่สองของหมู่ที่ได้จัดตั้งไว้ให้หมู่ บ้านโคกเศรษฐี เพื่อให้ชาวบ้านได้ทิ้งขยะได้ถูกประเภท 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)