การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 56 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                         วันที่20 ตุลาคม 2560 ลงไปสำรวจถังขยะจุดที่สามที่ตั้งไว้ในหมู่บ้านที่เอาไว้ให้ชาวบ้านนำขยะมาทิ้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)