การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 54 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                                วันที่ 18 ตุลาคม 2560   วันนี้ผมได้ลงชุมชนไปสังเกตุการณ์ถังขยะหลังที่ได้ให้อบรบชาวบ้านเกี่ยวกับการขัดแยกขยะแต่ละประเภทว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในการขัดแยกขยะแต่ละประเภทได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)