การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 61 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                   วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ได้ลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี เพื่อไปดูปริมาณขยะว่ามีขยะประเภทไหนเยอะหรือน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)