ภาษาอังกฤษบางครั้งเมื่อพบคำศัพท์ที่ยาก เราอาจใช้วิธีการอ่านไปก่อน ผู้เขียนอาจอธิบายคำศัพท์นั้นโดยใช้คำอื่นแต่ความหมายจะเหมือนกัน ลองดูประโยคนี้นะครับ

  

Americans enjoy watching soccer game. The rest of the world calls the same  game ”football”

  

เราอาจไม่รู้ความหมายว่า soccer คืออะไร แต่เมื่ออ่านไปจะพบว่ามันคือ football  เรานี่เอง

  

ลองมาดูประโยคนี้ว่าจะหาความหมายได้ไหมครับ

  

Earthquakes and  floods sometimes hurt people badly. They cause a great deal of damage to houses too. Serious natural disasters like these also damage roads and crops.

  

ลองหาความหมายที่ตรงกับคำว่า Earthquakes and  floods นะครับ ว่าหาได้ไหม เอครั้งนี้ใครจะให้รางวัลนะ สงสัยเป็นคุณ Nidnoi ลองตอบคำถามมาดูนะครับ

King

      Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4