แข่งขันด้วยระบบคุณภาพ

แข่งขันด้วยระบบคุณภาพ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดีได้ประกาศไปแล้วนั้น หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีกล่าวว่าในปีนี้จะไม่มีการแข่งขันกันในเรื่องกิจกรรม  5 ส จะเปลี่ยนการแข่งขันใหม่ในเรื่องของคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผมก็เลยคิดว่าจะจับตัวระบบคุณภาพอะไรมาใช้กับกองคลังและพัสดุดี และจะทำได้หรือป่าวทุกหน่วยงานของสำนักงานอธิการคงจะเริ่มคิดแล้วแหละว่าจะใช้หลักการอะไรที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อวัดคุณภาพกันในปีนี้ ซึ่งผมก็คิดว่าจะใช้อะไรละ เช่น BSC (Balanced Scorecard) ก็คือ การแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลสำเร็จที่กำหนดกรอบสำหรับการวัดกลยุทธ์และระบบการจัดการ หรือ TQM (Total Quality Management) เป็นเทคนิคการบริหารชั้นสูงที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตในองค์การโดยมีปรัชญาพื้นฐานที่ว่า "วิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มยอดขาย และทำกำไรให้แก่บริษัทคือ การทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้" หรือ SIX SIGMA บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวัดการดำเนินงานในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาหรือการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาหรือหาทางเลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการ การควบคุมประสิทธิภาพ หรือ Kaizen ไคเซ็น การปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้สบายกว่าเดิม หรือ ISO 9001 : 2000 ระบบบริหารคุณภาพ อนุกรม ISO 9001 ปี 2000 เป็นมาตรฐานนานาชาติสำหรับระบบบริหารคุณภาพ

ระบบคุณภาพเหล่านี้แหละที่ผมคิดว่าจะพิจารณานำมาใช้ในกองคลังและพัสดุต่อไป และหน่วยงานอื่นละครับมีข้อมูลหรือระบบคุณภาพอะไรครับที่จะนำมาพัฒนาของหน่วยงานของท่าน จะเสนอแนะได้นะครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#แข่งขันด้วยระบบคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 64232, เขียน: 29 Nov 2006 @ 19:20 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 20:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ความจริงระบบคุณภาพต่างๆที่พี่จักกล่าวมา ก็มีหัวใจหลักของการดำเนินการที่ไม่แตกต่างกัน ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือคำว่า"คุณภาพ"
  • ปัจจุบันภาคราชการเริ่มให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมากขึ้น จนไม่รู้ว่าจะนำแนวคิดไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับตนดี
  • ขอแนะนำเพิ่มในส่วนระบบคุณภาพที่มีอยู่แล้วในทุกหน่วยงานค่ะ เพียงแต่ยังไม่เห็นว่า "สำคัญ"
  • คือการควบคุมภายใน(Internal Control) และ หลักธรรมภิบาล(Good Governance)
  • ขอลปรร.นะค่ะ
เขียนเมื่อ 
ผมขอ ลปรร. ด้วยคนนะครับ ระบบที่กล่าวมาข้างต้น 3,4 ระบบคุณภาพ ผมว่าฟังแล้วแต่ระบบดูหรูหรามาก เป็นinter แต่ด้วยประสบการณ์ที่เคยเห็นระบบเหล่านี้ผ่านมาที่ มมส. แล้วก็ผ่านไป ไม่รู้ต่อกี่ครั้ง ด้วยการกำหนด บังคับของระบบราชการ สิ่งสำคัญที่สุดผมว่า "การแปลงมาสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือจากทุกคนในหน่วยงาน ด้วยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน"
จัก
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ก็จริงครับเหมือนคุณแจ็คว่าระบบคุณภาพข้างต้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่มีใครทำเลย แล้วทึ่เขาทำก็มีนะครับ ประสบความสำเร็จก็เยอะส่วนมากแล้วจะเป็นบริษัท มากกว่า การที่จะนำมาใช้จะต้อง implement เพื่อนำมาใช้กับเราก่อน หรืออาจจะเริ่มต้นเป็นส่วน ๆ ก่อนค่อยเป็นค่อยไป แต่ที่สำคัญที่จะทำได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์ที่จะให้ความร่วมมือกันทำครับ อันนี้ก็เป็นเพียงความคิดผมว่าจะนำมาใช้กับหน่วยงานได้หรือไม่อยู่ในช่วงศึกษาครับ

ส่วนaudit 3 ที่เสริมเรื่องคุณภาพ ก็ขอขอบคุณครับ ซึ่งเรื่องการควบคุมภายใน ทางหน่วยงานเราก็ทำครับ และถ้าเราแข่งขันเรื่องคุณภาพเขาจะประเมินผลอย่างไรละเพราะแต่ละหน่วยงานเด่นเฉพาะด้าน และด้านคุณภาพก็จะต่างกัน จะต้องทำงานหนักสำหรับกรรมการที่จะประเมินเรื่องคุณภาพจะวัดอะไรเป็นหลักในการประเมิน

เขียนเมื่อ 
  • ความฝัน กับ ความจริง ครับ
  • ความฝัน คือ หลักการ ทฤษฎี แนวคิด นโยบาย....ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้
  • ความจริง คือ การได้ลงมือปฎิบัติแล้ว  ผลงาน/ผลที่เกิดขึ้นแล้ว...
  • เราจะทำ "ความฝัน" ให้เป็น "ความจริง" ไหมล่ะครับ
  • ขอบคุณครับ