วันนี้ผมได้ลากิจครึ่งวันเนื่องจากได้ไปเอาซองใบลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยและในช่วงบ่ายผมได้ช่วยงานพิธีปิดหน้ากรมอนามัยครับ