ชิวิตจริงของอินเทอร์น : สิ่งดีที่มีอยู่

Welcome to Plearnpattana school where children and school's context receives first priority.

ข้อความประโยคนี้เป็นคำจำกัดความที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่เขียนติดอยู่บนกระดานดำเล็กๆ ที่วางอยู่หน้าห้องประชุม เนื่องในโอกาสที่คณะผู้บริหารของโรงเรียน และวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา ในบ่ายวันนี้

ทางโรงเรียนถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดี และแบบเรียนที่ใช้กันอยู่ในประเทศก็เป็นสื่อกลางที่สำคัญในการถ่ายทอดอุดมการณ์ของชาติลงสู่เยาวชน เด็กชาวสิงคโปร์มีทักษะทางภาษาที่ดี สามารถใช้ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

นับได้ว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างที่พ่อแม่ชนชั้นกลางทั่วไปใฝ่ฝันถึง

การมาเยือนของโรงเรียนต่างๆในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จัก เพื่อการ ลปรร.กันให้ยิ่งไปกว่าที่เคยรู้จักกันผ่านตัวอักษร และสื่ออื่น

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังใช้โอกาสนี้เป็นแบบฝึกหัดสำคัญ ให้ครู นักเรียน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้ทำงานร่วมกัน ได้เห็นภาพของโรงเรียนร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์กรของเราเองให้ดีขึ้น และที่สำคัญคือ ได้เห็นศักยภาพของกันและกัน ตลอดจนได้โอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพนั้นให้ยิ่งไปกว่าที่เคย

กระบวนการทำงานในครั้งนี้เริ่มจากการนำเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน เมื่อมีความเห็นพ้องกันว่าโรงเรียนน่าจะเปิดโอกาสให้เข้ามาเยี่มชมแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการสรรหาคณะทำงาน ซึ่งกรรมการท่านหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะให้กลุ่มครู ESL - Engllish as a Second Language หรือครูในหมวดภาษาอังกฤษได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อคุณครูจะได้ออกกำลังความสามารถทางภาษากันให้เต็มที่

เมื่อคุณครู ESL มาประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานจากส่วนสำนักงาน และส่วนชุมชนฯ ก็เกิดการพัฒนาความคิดกันต่อไปอีกว่าน่าจะเอานักเรียนชั้นมัธยม มาช่วยในการนำเสนอ และพาแขกเดินชมโรงเรียน แล้วสิ่งดีๆมากมายก็เกิดขึ้นตามมา..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#ถอดบทเรียน#ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

หมายเลขบันทึก: 64220, เขียน: 29 Nov 2006 @ 18:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
cheer up!!ครับ
ครูใหม่
IP: xxx.10.27.77
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ