เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปกล่าวลาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่และเดินทางออกจากจังหวัดเวลา 11.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพเวลา 21.50 น. 27/11/49