ครั้งที่ 60 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันนี้พวกผมได้เลี้ยงเพลพระและร่วมฟังพระกับป้าทิพย์และญาติของป้าทิพย์ เนื่องจากวันนี้ที่บ้านป้าทิพย์เลี้ยงเพลพระหรือเรียกอีกอย่างว่า หุงเวร ทุกบ้านในตำบลเจ็ดริ้วต้องพลัดกันทำปีละ 1 ครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)