ครั้งที่ 57 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันนี้กลุ่มผมได้ทำประชาคมหมู่บ้านกับชาวบ้านหมู่ที่ 1ตำบลเจ็ดริ้ว ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการปักผ้าสไบที่มาของโครงการการดำเนินงานและขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)