ครั้งที่ 53 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว

วันนี้ป้าทิพย์ได้สอนผมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาไว้ไล่แมลงศัตรูพืช

ส่วนประกอบ

1.ผักตบชวา

2.สะเดา

3.กากน้ำตาล

4.รำข้าว

5.น้ำ

6.สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

7.หัวเชื้อ

วิธีทำ

1.สับผักตบชวาให้เป็นชิ้นเล็กๆและใบสะเดาลงในถังหมัก

2.ละลายกากน้ำตาลในน้ำเทลงในถังหมัก

3.ใส่รำข้าวลงถังหมัก

4.ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ลงถังหมัก

5.ใส่หัวเชื้อลงไปในถังหมัก

6.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

7.แล้วปิดฝาไว้ให้แน่นเป็นอันเสร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)