ครั้งที่ 55 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันนี้ป้าทิพย์ได้พาพวกผมไปทำบุญงานทอดกฐินที่วัดชูจิตธรรมราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และได้นำก๋วยเตี๋ยวและน้ำดื่มไปเลี้ยงพระ เณร และคนที่มาทำบุญในงาน วัดชูจิตธรรมราม ตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ เริ่มเปิดรับพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาพระปริบัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นักธรรมตรี โท เอกและศึกษาภาษาบาลี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)