ครั้งที่ 59 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันนี้ผมได้ไปร่วมทำบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีที่วัดกระโจมทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร คุณแอ๊ด สุรชัยเป็นประธานทอดกฐินในงานประดับไปด้วยผลไม้ที่มีอยู่ชุมชนได้ร่วมฟังพระกับชาวบ้านและแจกหมี่กรอบกับน้ำส้มที่เตรียมมา

ประเพณีทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือนหลังประเพณีออกพรรษา โดยที่วัดจะสามารถรับกฐินได้ต้องมีภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต้่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)