การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 74)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ช่วงเช้ามาเข้าอำเภอรายงานการนิเทศก์ครั้งที่ 2 ในอาจารย์พี่เลี้ยงทราบ 

ช่วงบ่ายมาประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ที่ กศน.ตำบลเบิกไพร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)