27 กันยายน 2560 สาธิตการทำกาแฟ

วันนี้เราได้สาธิตการทำกาแฟอบเทียนให้แก่คนที่มาดูงาน ว่า การทำกาแฟอยเทียนนั้นก็ไม่ต่างจากการทำกาแฟทั่วไป แต่เรามีการปรุงแต่งกลิ่นกาแฟด้วยการอบเทียน<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)