25 กันยายน 2560 นักท่องเที่ยวดูงาน

ในช่วงนี้เวลา 08.30 น.ได้มีนักท่องเที่ยวมายังศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก เพื่อมาศึกษาดูศูนย์การเรียนรู้ พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยฝึก นาย ปิยะ ให้เป็นคนสาทิตการทำแป้งพวงเป็นรูปหัวใจ เพื่อฝึกสมาธิ และเป็นสิ่งสวย

งาม<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)