22 กันยายน 2560 นักศึกษาดูงาน

ปิยะชนกในเวลา 09.30 น. ได้มีนักศึกษาจากมหาลัยแห่งหนึ่งมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้มีการสาทิตการทำเทียนอบขนมและวิธีการทำเทียนอบขนม แก่นักศึกษาที่มาดูงาน และ ยังได้บริการน้ำดื่มแก่นักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)