ถอดบทเรียน HPH เรื่อง เพื่อนช่วยเพื่อน

ดอกปีบ
ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงใช้โอกาสในการติดตามพัฒนาการดำเนินงานเชิงรุกเข้าไปสนับสนุนติดตามการดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ HA ไม่แยกส่วนและจัดเวทีการเรียนรู้ขึ้นในระดับจังหวัด...

                การพัฒนาติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตเพื่อการก้าวสู่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงแรกๆ พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน ไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานเท่าที่ควร ซึ่งหลังจากมีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองเข้าสู่กระบวนการตามเกณฑ์ Healthy Thailand ทำให้เกิดกระแสและตื่นตัวในการพัฒนาโรงพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมาก ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงใช้โอกาสในการติดตามพัฒนาการดำเนินงานเชิงรุกเข้าไปสนับสนุนติดตามการดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ HA ไม่แยกส่วนและจัดเวทีการเรียนรู้ขึ้นในระดับจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มผู้รับผิดชอบจากทุกโรงพยาบาลของจังหวัดในเขตเข้ามานำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตามความเข้าใจมากบ้าง น้อยบ้าง โดยมีทีมเยี่ยมสำรวจของศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นผู้วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน บางโรงพยาบาลไม่ได้นำเสนอข้อมูล แต่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงพยาบาลบางแห่งที่ผ่านการรับรองเข้าสู่กระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์และวางแนวทางสู่ความสำเร็จ ทำให้ผู้รับผิดชอบงาน HPH ของโรงพยาบาลต่างๆ เข้าใจแนวคิดหลักและกระบวนการพัฒนายิ่งขึ้น หลังจากที่นำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาได้ระยะหนึ่ง ได้เชิญทีมเยี่ยมสำรวจของศูนย์ฯ เข้าไปเยี่ยมติดตาม แนะนำโอกาสพัฒนา การเตรียมความพร้อม ก่อนจะมีการเยี่ยมสำรวจจริง  ทำให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาไปค่อนข้างเร็ว ถูกทิศทางโดยสอดคล้องกับบริบทของตนเอง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงาน สามารถผ่านการรับรองตามเกณฑ์ Healthy Thailand ร้อยละ 97.7  ในปี 2549  นอกจากนี้  ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้เล็งเห็นศักยภาพของทีมประสานงานคุณภาพของจังหวัด (QRT) จึงได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ QRT  ของจังหวัดในเขต ให้มีความรู้ ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาการดำเนินงาน HPHA เพื่อต่อยอดการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงการนำ QRT ในเขตมาฝึกทักษะ ประสบการณ์จริงในการพัฒนาการดำเนินงานในโรงพยาบาลต่างๆ โดยร่วมกับทีมพัฒนา HPHA ของศูนย์ฯ และประสานให้ผู้รับผิดชอบ  HPH ของจังหวัดในการจัดทำแผนให้ QRT ดังกล่าว นำประสบการณ์ที่ได้รับไปสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลนำกระบวนการ HPHA ไปพัฒนาสู่ความสำเร็จต่อไป                     

ปัจจัยความสำเร็จ

                     -  นโยบาย  กระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์ Healthy Thailand

                     -  การติดตามการดำเนินงานของที่ประชุมผู้ตรวจราชการเขต 3

                     -  กระแสการส่งเสริมสุขภาพ

                     -  การวางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัดและตั้งเป้าหมายร่วมกัน

                    - การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทำให้เกิดแรงจูงใจ ความมั่นใจในการดำเนินงานกับผู้ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลและ QRT ของจังหวัด

สิรินันท  ธิติทรัพย์ ... ศูนย์อนามัยที่ 8

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตและสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 64145, เขียน: 29 Nov 2006 @ 13:53 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาเยี่ยมครับ ในสับดาห์หน้าก็จะมีโอกาสลองใช้เครื่องมือที่เรียกกันว่า "เพื่อนช่วยเพื่อน" (peer assist) ครับ ไม่รู้จะwork รึเปล่า