จริงๆแล้ว ตัวเองมีความรู้เรื่องนี้แค่ครึ่งๆกลางๆ เท่านั้นเอง แต่เท่าที่ศึกษามาพบว่าโปรแกรมนี้ น่าใช้ เหมาะกับงานของฝ่ายที่กำลังทำงานอยู่ เคยพยายามเสนอต่อผู้บริหารแล้ว 1 ครั้งค่ะ แต่ทางผู้บริหารอยากให้ใช้โปรแกรมเดียวกันกับ ฝ่ายอื่นๆ คือ Sharepoint ก็เลยรู้สึกเสียดาย แต่ยังไม่ละความพยายามค่ะ ก็กะว่าจะเอามาเผยแพร่ต่อ ให้กับคนอื่นๆ