เมื่อวานผมเข้าร่วมประชุมกับทีมคุณเอื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.โสภณ(ธกส.) ผอ.วิมล(กศน.) พี่วีณา จากสธ. พี่เกรียงไกรจากเกษตร ท่านพัฒนาการจังหวัด จ่าจังหวัด พมจ.(คุณธีรศักดิ์) อาจารย์ชมภูและอาจารย์เป้าจากกศน. โดยผมชวนดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์จากมก.กำแพงแสนที่ลงมาตามดูลูกศิษย์ทำวิทยานิพนธ์ที่ปากพนังเข้าร่วมด้วย

ท่านผู้ว่าเปลือยหน้าตักงบบูรณาการในปี50ที่ทุกจังหวัดได้รับเท่ากันจังหวัดละ10ล้านบาท (ปีที่แล้วประมาณ540ล้านบาท)ให้ทีมคุณเอื้อรับทราบ และหารือการจัดงบเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องจัดการความรู้ไปสู่ชุมชนอินทรีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เราทำเป็นปีที่3ต่อเนื่องกันมา

รุ่นแรก จำนวน 400 หมู่บ้านแรกปี48ปกครองกับเครือข่ายยมนารับ
ปี49 กศน.รับช่วง ปี50 เกษตรกับธกส.รับช่วง

รุ่นที่2 จำนวน 600 หมู่บ้านปี49ปกครองกับเครือข่ายยมนารับ
ปี50กศน.รับช่วง

รุ่นที่ 4 จำนวน 553 หมู่บ้าน ปี50ปกครองกับเครือข่ายยมนารับ

ปี50มีงบแบ่งมาให้3ล้านจาก10ล้าน
ให้ปกครอง1ล้าน กศน. 2ล้าน
สำหรับรุ่นแรก 400 หมู่บ้านไม่มีงบ

ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจคือ ทุกคนคุยกันโดยไม่ได้สนใจเรื่องงบกันสักเท่าไร แต่ละหน่วยงานได้เล่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรม โดยจะนำมาบูรณาการเข้ากับโครงการจัดการความรู้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ลงไปในพื้นที่เป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพี่วีณารับเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประสานการทำงาน พัฒนาการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ดูภาพรวมงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีการนำแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยมานำเสนอ สรุปจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดในวันที่26ธ.ค.เป็นวงเรียนรู้คุณเอื้อครั้งที่2 โดยท่านผู้ว่าเสนอให้จัดห้องเรียนกันในห้องรับรองของท่านเลย

เป็นการพูดคุยที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้นมากครับ

พอขับรถออกมาจากศาลากลางก็พบกับอาจารย์จำนงขี่มอเตอร์ไซด์กลับจากการพูดคุยกับทีมงานสธ.จะเข้าสำนักงาน พวกเราเลยชวนกันไปนั่งกินโรตีคุยกันข้างทาง

ผมข้ามถิ่นเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาจารย์เพราะเป็นมื้อเล็ก ไว้มื้อใหญ่จะให้อาจารย์เป็นเจ้ามือครับ