จากกการเรียนวันที่ 29 พฤศจิกายน เป็นวันที่ อาจารย์สอนเยอะมากกว่าทุกวัน เพราะว่า วันนี้ สอนเกี่ยวกับการสร้างภาพยนต์ และมิวสิก เป็นการเพิ่มสาระการเรียรู้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ปวดหัวมากเหมือนกัน และอาจารยืก็สั่งงานตามเคยอีกแล้ว