เพื่อนๆ เอกคณิต...คณตศาสตร์จงเจริญ 

การเป็นครูกูก็รู้ว่ามันยาก  

แสนลำบากกว่าอย่าอื่นเป็นไหนไหน

ไหนจะการครองตัวตนตนจัญไร

แล้วเหตุไหนกูถึงอยากมาเป็นครู

มึงอยากรู้กูจะเล่าให้กระจ่าง

เป็นแนวทางพอพวกมึงหายสงสัย

กูจะพูดพอคร่าวคร่าวให้เข้าใจ

พร้อมใช่ไหมตามมาฟังความคิดกู

ที่กูมาเรียนครูเพราะกูรัก

ผูกใจปักรักการสอนแต่ปางหลัง

เคยช่วยเพื่อนติวคณิตจิตมีพลัง

กูเลยตั้งปณิธารต่อตัวเอง