รูปผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

 วันที่เราศูนย์เสียปูชนียบุคคลของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เราเก็บรูปไว้อีกครั้งสำหรับสิ่งสุดท้าย กับผู้ที่เคารพรัก 1  ปีมาแล้วแต่เรามิลืมสิ่งดีๆที่ท่านมอบไว้ให้แผ่นดินนี้ได้  ท่านอาจารย์สาคร ทองธวัช คือบุคคลผู้สร้างศิษย์ตั้งแต่รุ่นแรก 2508 จนได้ดีมาถึงทุกวันนี้ (ปาเจรา จริยา โหนตุ คุนุตรา นุสาสการ...ปัญญาวุฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหัง)

สิ่งที่อาจารย์ได้ให้ไว้กับสถาบัน เลิศล้ำค่านัก เราแข็งแรงในวิชาชีพได้เพราะเสาหลักที่สำคัญ

สิ่งที่เราขอตอบแทนครูบาอาจารย์คือ ขอเปิดรับสมัครเพื่อนที่เป็นมะเร็งทุกคน เพื่อการบำบัดทางมิตร เชิญสมัครมาได้เลย เราพร้อมทำงานแล้ว

บันทึกวันที่ 29พฤศจิกายน 2549 12.00น.