ช่วงนี้ได้เขียนโปรแกรมเยอะขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมที่เป็นลักษณะเว็บแอพลิเคชัน ... แต่แล้วก็เจอปัญหาเดิมๆ ก็คือเรื่องของ Character Set นั้นเอง สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือการใส่โค้ดข้างล่าง เพื่อบอกให้ mysql รู้ว่า เราจะใช้ charset อะไร ซึ่งวิธีการข้างล่างนี้ ใช้สำหรับฝั่ง client นะครับ

PHP + MySQL

mysql_query("SET CHARACTER SET tis620");
mysql_query("SET collation_connection = 'tis620_thai_ci' ");

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ charset ได้ที่

appservnetwork.com