ติดตามบันทึกของพี่แจ็ค คุณกัมปนาท ในเวอร์ชั่น 2 หลังจากที่หลายเดือนก่อน มีบล็อกแล้ว ไม่ค่อยบันทึกจนห่างหายจากวงการไปแต่เมื่อกลับมาใหม่ กลับสามารถถ่ายทอดบันทึกได้น่าอ่าน น่าสนใจ น่าติดตาม
อาทิ

เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย(UKM) ให้อะไร
ความรู้ฝังลึก(Tacit K) ที่กำลังจะหายไป

สิ่งที่สะท้อนออกมาจากบันทึกของคุณแจ็ค ที่นำ km มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ถ่ายทอดผ่านบันทึกออกมา
น่าสนใจว่า หากมีการนำ km มาพัฒนาศักยภาพบุคลากร มมส.ท่านอื่นบ้าง

MSU-KM จะเดินหน้าไปเร็วเพิ่มขึ้นอีกเพียงใด

จากเมื่อหลายเดือนก่อน ที่พี่แจ็คก็เหมือนกับหลายๆท่าน ที่รู้จัก gotoknow เริ่มเขียนบันทึก แล้ว สักพักก็หายไป  
ไม่เขียนอีกเลย …
แล้ววันหนึ่ง ก็กลับมาใหม่ ด้วยการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ สะท้อนศักยภาพของตนเองออกมา

นายบอนเคยเขียนบันทึกเปรียบเทียบระหว่าง MSU-family.com กับ สมาคมศิษย์เก่า มมส. ในประเด็นการเข้าถึงศิษย์เก่าจากการพบช่องโหว่ของ เวบไซต์สมาคมศิษย์เก่า มมส.
มองหาช่องโหว่ของเวบไซต์สมาคมศิษย์เก่า มมส. สู่การกำเนิดของ Msu-family.comพี่แจ็คมาอ่าน ก็ขอปลกเปลี่ยนความรู้ แล้วก็ขอนำประเด็นไปแจ้งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบรับทราบ

แนวทางการทำงานเชิงรุกของงานสัมพันธ์ศิษย์เก่า กองกลาง มมส

ความจริง นายบอนก็เขียนบันทึกสะท้อนบางเรื่องใน มมส. แต่พึ่งจะเห็นพี่แจ็ค ตอบรับให้เห็นกันจะจะ
พี่แจ็คมีศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่อีกหลายอย่าง รอวันที่จะผลักดันออกมาขับเคลื่อน MSU-KM

มองจากพี่แจ็คแล้ว น่าสนใจว่า จะทำอย่างไรจึงจะหยิบเอาศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ของบุคลากร มมส.ท่านอื่น ให้ออกมาเปล่งประกาย เหมือนพี่แจ็คบ้าง

แล้วจะมาเขียนข้อสังเกตถึงพี่แจ็ค หรือคุณกัมปนาทในบันทึกต่อไปนะครับ