การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ที่ ราชวินิต มัธยม

  ติดต่อ

  ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ไม่ใช่จากตัวครู ตัวเด็ก แต่ต้องเป็นองค์รวม  

ทัศนะการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของ ผอ. ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ที่ ราชวินิต มัธยม

  • มีการบรรจุลงในหลักสูตร ของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เขียนในแผนการสอนและโครงงาน
  • สมาชิกทุกส่วนของ รนม. ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรงได้เปิดบัญชี กับ ธกส. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการลงบัญชีรายรับ-จ่าย รู้จักใช้เงินอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนได้มีกิจกรรมดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแทรกเข้าไปในทุกส่วน

ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม เป็นวิทยากร พูดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชุมชนได้ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น การประหยัดพลังงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ไม่ใช่จากตัวครู ตัวเด็ก แต่ต้องเป็นองค์รวม ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อำนวยการ จริมศรี

หมายเลขบันทึก: 64108, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 17:49:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

มีโรงเรียนจำนวนมากที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

อยากให้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณานำเสนอรูปแบบการนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปใช้กับบุคลากร ของโรงเรียน