วิธีตัดเนย ควรหุ้มปลายมีดด้วยกระดาษไขเสียก่อน จะทำให้ตัดเนยได้เรียบขึ้น ยิ่งสามารถตัดเนยชิ้นเล็กเท่าไร ก็สามารถลดแคลอรี่ได้มากเท่านั้น