ความรัก.....

 

โอ้ว่าอนิจจาความรัก    เพิ่งประจักษ์ดังสายน้ำ

มีแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป    ที่ไหนเลยจะไหลกลับคืนมา