การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

10 พ.ย 60 สิ้นสุดการฝึกงานภายใน อบต. ลาดบัวขาว  นั้งทำงานในสำนักปลัด รอรับหนังสือส่งตัวกับจากพี่แอ้ เพื่อนำไปส่งให้ อาจารย์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)