การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน

8 พ.ย 60 นั้งทำงานในสำนักปลัดช่วยถ่ายเอกสาร จัดเอกสาร บันทึกสมุดลงรับเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)