หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 73

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ผมได้จัดการงานและเอกสารทุกอย่างให้เสร็จ ป้าทิพย์กับชาวบ้านก็ได้ทำอาหารเลี้ยงส่งและได้ร่วมรับประทานอาหารกัน จากนั้นได้มอบกระเช้าให้ป้าทิพย์และป้าตรงแทนคำขอบคุณ

เวลา 3 เดือนที่ผมได้ฝึกงงานที่นี่ ผมได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างทั้ง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เคยเห็น อาหารที่ไม่เคยทาน ภาษาที่ไม่ใช่ภาษากลางและการนำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้จริงในครัวเรือน ตั้งแต่วันแรกที่มาป้าทิพย์ ป้าตรง พี่ดี และชาวบ้านได้ต้อนรับและดูแลผมเหมือนเป็นลูกหลานดูแลเป็นอย่างดีทำอาหารให้ทานทุกวัน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทุกครั้งที่ต้องการ เจอกันทุกครั้งมีแต่รอยยิ้มให้เสมอมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)