การฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

9 พ.ย 60  ทำงานภายในสำนักปลัดถ่ายเอกสาร นำเอกสารไปส่งห้องปลัด ช่วยจัดเรียงเอกสารรายชื่อของคนในชุมชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)