อบรมการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการแก่ครูโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน นครปฐม


กิจกรรมอบรมการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการและแก่Active learning แก่ครูโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ นปฐม

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้เขียนมีอบรมการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการแก่ครูโรงเรียนวัดหนองโพธิ์     ท่านผอ.จงรักษ์ ศรีทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ติดต่อไว้นานแล้ว ก่อนที่จะทำค่ายนักเรียนค่ายนี้  ผู้เขียนนัดครูกฤตานัฐ โนนศรี ที่เป็นครูผู้ประสานงานของโรงเรียนและครูเครือข่ายภาษาอังกฤษที่เคยร่วมทำค่ายภาษาอังกฤษมารับที่หน้ามหาวิทยาลัย  

กิจกรรมแรกผู้เขียนใช้กิจกรรม ASEAN กับคุณครู เมื่อได้คุณครูออกมาก็ให้คุณครูออกมาใบ้คำภาษาอังกฤษการใบ้คำภาษาอังกฤษยากกว่าการใบ้คำทั่วไปเนื่องจากมีคำที่ต้องห้ามเอาไว้ ทำให้ครูหลายท่านได้ออกมาในครั้งที่ 2 เนื่องจากเผลอไปใบ้คำภาษาอังกฤษในคำที่ต้องห้ามเอาไว้

กิจกรรมต่อมาเป็นการสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อได้ข้อมูลหมดแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยเช่นบางคนบบอกว่าร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงภาษาอังกฤษเลย บางคนทำอาหารได้ก็ให้เล่าวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นต้น ผู้เขียนโชคดีมากเนื่องจากคุณครูมีความ active ในการทำกิจกรรม ไม่มีใครอู้หรือนิ่งไม่ทำกิจกรรมเลย 

กิจกรรมข้างบน มีข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นเนื่องเรื่องต่กกัน ผู้เขียนแยกเนื้อเรื่อง ตัดไปไว้ในที่ต่างๆ ให้คุณครูช่วยกันจำมาบอกเพื่อนเขียนประโยคเนื้อเรื่อง และเรียงประโยคว่ากิจกรรมใดควรมาก่อน กลุ่มที่เรียงได้ถูกต้องและเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ 

กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์เรื่องของ Phonic ให้คุณครูดูแล้วนำเอากิจกรรมนั้นมาอ่านแข่งกัน เมื่อมาพบกันต่องเป่ายิงฉุบทีมใดไปถึงฝายตรงข้ามได้ก่อนจะเป็นทีมที่ชนะ 

มีกิจกรรม การใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยสอน (peer teaching) ผู้เขียนสอนครูที่สูงวัย 3 ท่าน แล้วให้ 3 ท่านไปสอนเพื่อนพับกระดาษ ได้บูรณาการภาษาอังกฤษกับศิลปะด้วย 

มีกิจกรรมการอ่านเนื้อเรื่องและมาบอกเพื่อนเขียน ทีมที่เขียนได้ไวที่สุดและถูกต้องที่สุดจะเป้นทีมที่ชนะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อเรื่องมาแสดงละคร ละครของคุณครูจะได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษด้วย 

ผู้เขียนให้ครูออกแบบแผนการสอนโดยมีหัวข้อ ชื่อเรื่อง จุดประสงค์การสอน ขั้นตอนหรือกระบวนการสอน การวัดผลและประเมินผลและสุดท้ายคือสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้  ครูท่านแรกออกแบบการสอนเรื่องส่วนต่างๆของต้นไม้และบูรณาการภาษาอังกฤษของวิทยาวิทยาศาสตร์และท่านที่สองสอนเรื่อง ASEAN ของครูสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย ผู้เขียนชอบครูอนุบาลสอนเรื่องผลไม้ สอนน่าสนใจมากมีสื่อประกอบ ตอนิเทศจะตามไปดูคุณครูท่านนี้สอน เพราะสอนแล้วนักเรียนอยากเรียนด้วย 

อีกสองท่านเป้นนิสิตฝึกสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ออกมาออกแบบการสอนวิชาพละศึกษาโดยสอนเรื่องส่วนต่างๆในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ


ครูอีก 2 ท่านข้างบนสอนภาษาไทยแต่บูรณาการกับภาษาอังกฤษเรื่องคำนามชี้เฉพาะและคำนามทั่วไป 

ทีมครูภาษาอังกฤษเองสอนเรื่องอาชีพในภาษาอังกฤษให้ผู้เนชรียนได้สะกดคำเกี่ยวอับอาชีพด้วย 

ตอนสุดท้ายท่านผอ.จงรักษ์ ศรีทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้คุณครูสะท้อนความคิดเห็น (Reflection) ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผู้เขียนมีโอกาสได้ซักถามครูด้วยครูบอกชอบเกทใบ้คำภาษาอังกฤษและการแสดงละครภาษาอังกฤษ โดยส่วนตัวแล้วในภาพรวมผู้เขียนชอบการออกแบบกิจกรรมของครูที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ขอบคุณครูทุกๆท่านที่ตั้งใจทำกิจกรรมเป้นอย่างดี แล้วจะตามไปนิเทศการสอนนะครับ ขอบคุณผู้อ่านทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านครับ...

ปล.ยังลง video ไม่ได้แล้วจะมาลงให้นะครับ...
ความเห็น (1)

คุณครูสนุกสนานไม่แพ้เด็กเลยนะครับ..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี