การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 61)

20 ตุลาคม 2560

นำดอกไม้จันทน์มาประดับืี่พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9

อบต.เขาขลุงได้มอบสินน้ำใจเพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันให้แก่จิตอาวาดอกไม้จันทน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)