ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เต็มใจเสนอเรื่องราวดี ๆ มากมายผ่าน ฝ่ายสารณียกรย์ ด้วยถ้อยคำที่เรียงร้อยมาจากหลักการ โดยผมจะนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการชมรม ข่าวคราว กิจกรรมดี ๆ มาเล่าสู่เพื่อน ๆ ทุกคน ทั้งนี้ ผมในตัวแทนฝ่ายจัดทำเอกสาร วารสารก็จะมา นำเรื่องราวของแต่ละ เดือนมาเสนอ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายข่าว " นาดีนา " (OUR SOCIETY)และวารสารของชมรม " อัล-ฟาตอนีย์ " (Al- Fathoni)ทั้งเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย ครับ! ~~~~ รอติดตามอ่าน นะครับ ~~~~