การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน


19 ต.ค 60 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 แจกแบบสอบถามความต้องการถังขยะว่ามีความต้องการถังขยะมากน้อยเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)