ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 65

วันนี้ ช่วยกันเอากระเบื้องที่ล้างเมื่อวาน มาตากแดดให้แห้ง

วางให้กระจายๆ

ช่วงเย็น ขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ช่วยกันปลูกพืชสมุนไพรในโครงการของภัทรพล และธีรรัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)